Amstel Beer

0.5L – 0.3L

Kaina: 3.10/2.60 €

Davra Nefiltruotas

0.5L – 0.3L

Kaina: 2.80 / 2.30 €

Edelweiss Weissbier

0.5L (butelis)

Kaina: 3.60 €

Gubernijos Noble Lager

0.5L – 0.3L

Kaina: 2.60 / 2.10 €

Nealkoholinis Gubernijos Ekstra

0.5L

Kaina: 2.50 €

Newcastle Brown Ale

0.33L (butelis)

Kaina: 3.60 €

Tinginio Pantis Kriaušių sidras

0.33L (butelis)

Kaina: 3.30 €

Varniukų Tamsus

0.5L – 0.3L

Kaina: 3.00/2.50 €